2023

Kampioenschap 2023    O.A.

* PV De Koerier (16 leden)

1e Kampioen Jonge Duiven                   met 2e, 6e, 8e, 9e 11, enz Duifkampioen

2e Kampioen Generaal Kort                 met 2e, 5e,6e, 9e enz Duifkampioen

1e Kampioen Midfond                             met 1e Duifkampioen de 2020- 1120907

2e Kampioen Vitesse                                met 4e,6e,7e,8e,10e,11e enz  Duifkampioen

4e Kampioen Generaal Lang                met 4e Duifkampioen 

 

* Rayon West (80 leden)

1e Kampioen Jonge Duiven 

4e Kampioen Vitesse

7e Kampioen Midfond

10e Kampioen Generaal ( Niet alle Fondvluchten meegedaan)

 

* Samenspel E (180 leden)

6e Kampioen Jonge Duiven

10e Kampioen Vitesse

18e Kampioen Midfond

6e Generaal Kampioen Kort

7e Jonge Duif Kampioen

16e Midfond Duif Kampioen

11e Duifkampioen Generaal Kort

 

* Afdeling Friesland (900 leden)

24e  Kampioen Jonge Duiven

35e  Kampioen Generaal Kort

19e Duifkampioen Jong 2023-9612182 ( 17.444 duiven)