2020

Kampioenschap 2020 . O.A.

*PV De Koerier Steenwijk:

1e Generaal Kampioen Kort 

1e Generaal Kampioen Lang 

5e Kampioen Vitesse

1e Kampioen Midfond

2e Kampioen Fond

1e Kampioen Jong

*Rayon West (80 leden) O.A.:

4e Kampioen Generaal

4e Midfond

10e Fond

2e Jong

14e Vitesse

*Samenspel E (180 leden):

6e Generaal Kampioen Kort 

11e Generaal Kampioen Lang 

30e Kampioen Vitesse

9e Kampioen Midfond

18e Kampioen Fond

17e Kampioen Jong